STEM là gì? Bạn đã biết gì về giáo dục STEM?

Với làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, từ khóa STEM đang nổi lên như một xu hướng giáo dục mới tất yếu tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

STEM là gì?

 
STEM là phương pháp giáo dục bằng các môn khoa học, là tập hợp gồm Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học).
 

giáo dục 
STEAM = Science + Technology + Engineering + Math (Ảnh: stem)

 
Thay vì dạy 4 môn học một cách riêng biệt và rời rạc như cách giáo dục hiện nay, STEM tích hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. STEM đề cao phong cách học hỏi sáng tạo - yếu tố kích thích niềm đam mê học tập.
 

Nền giáo dục STEM

 
Điều tách STEM khỏi nền giáo dục truyền thống là môi trường học tập STEAM pha trộn và cho học sinh thấy cách áp dụng phương pháp khoa học vào cuộc sống hàng ngày. Nó dạy học sinh suy nghĩ logic và tập trung vào giải quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống. Như đã đề cập trước đây, giáo dục STEM bắt đầu trong khi học sinh còn rất trẻ và tích hợp 4 kỹ năng:
 
- Kỹ năng khoa học: Học sinh được trang bị những kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật và các cơ sở lý thuyết của giáo dục khoa học. Mục tiêu quan trọng nhất là thông qua giáo dục khoa học, học sinh có khả năng liên kết các kiến thức này để thực hành và có tư duy để sử dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong thực tế.
 
- Kỹ năng công nghệ: Học sinh có khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, và truy cập được công nghệ, từ những vật dụng đơn giản như cái bút, chiếc quạt đến những hệ thống phức tạp như mạng internet, máy móc.
 
- Kỹ năng kỹ thuật: Học sinh được trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp và kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) để có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. Ngoài ra học sinh còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu và phản ứng của xã hội trong những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
 
- Kỹ năng toán học: Là khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Học sinh có kỹ năng toán học sẽ có khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác, có khả năng áp dụng các khái niệm và kĩ năng toán học vào cuộc sống hằng ngày.
 

giáo dục 
STEAM là môi trường học pha trộn (Ảnh: mek)

 
Giáo dục STEM đang bắt đầu có bước chuẩn bị vào môi trường Việt Nam, các quốc gia đi đầu về kinh tế, khoa học kỹ thuật đã đầu tư rất nhiều vào giáo dục STEM.
 
>> 6 vấn đề sinh viên đối mặt ở trường đại học
>> 11 hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới
>> Trải nghiệm thực tế giúp sinh viên hứng thú với công nghệ

Thành Hậu


Tin liên quan

Bình luận bạn đọc

contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang