10 cấu trúc thường gặp trong đề thi TOEIC sinh viên nên biết

Với lượng từ vựng và cấu trúc tiếng Anh khổng lồ trong đề thi TOEIC, chúng ta không thể nào biết được từ vựng hay cấu trúc nào chúng ta sẽ gặp phải. Tuy nhiên, theo khảo sát từ nhiều đề thi qua các năm, thì 10 cấu trúc được liệt kê dưới đây đã thường xuyên xuất hiện, các bạn cần chú ý.
 

cấu trúc tiếng Anh
Luyện thi TOEIC (Nguồn hình:
letstalkenglishschool)

 

10 cấu trúc tiếng Anh thường gặp trong đề thi TOEIC


1. Be at stake (be in danger): gặp nguy hiểm
Ví dụ: Thousands of people will be at stake if emergency aid does not arrive soon.
Hàng nghìn người sẽ gặp nguy hiểm nếu các phương tiện cấp cứu không đến sớm.

2. Be concerned about: lo lắng về vấn đề gì
Ví dụ: I’m a bit concerned about the limited time for this project. 
Tôi khá lo lắng về thời gian giới hạn của dự án này.

3. Take something into consideration: cấu trúc sử dụng khi quan tâm, chú trọng đến cái gì
Ví dụ: When choosing a supplier, we should take price into consideration
Khi lựa chọn người cung cấp, chúng ta nên quan tâm đến giá cả.

4. Demand for: nhu cầu cho sản phẩm gì
Ví dụ: There’s no demand for that product nowadays. 
Giờ đây không có nhiều nhu cầu cho sản phẩm đó.

5. Take advantage of something: tận dụng/lợi dụng cái gì
Ví dụ: You shouldn’t take advantage of his generosity.
Bạn không nên lợi dụng lòng tốt của anh ấy.

 

cấu trúc tiếng Anh
Chứng chỉ TOEIC (Nguồn hình: home.edu)


6. Prior to (=before): trước khi nào/lúc nào, sớm hơn khi nào/lúc nào
Ví dụ: Please arrive at the airport 2 hours prior to your flight departure.
Hãy đến sân bay sớm hơn hai giờ đồng hồ so với giờ khởi hành.

7. In favour/favor of: tán thành, ủng hộ
Ví dụ: The majority was in favor of the new proposal.
Đa số đều tán thành đề xuất mới.

8. In charge of: chịu trách nhiệm/phụ trách
Ví dụ: Mr. Jone is in charge of the Sales Department.
Ông Jone hiện phụ trách Phòng Kinh doanh.

9. On account of (=because of): bởi vì
Ví dụ: The game was delayed on account of the rain.
Cuộc chơi đã bị hoãn vì trời mưa.

10. By means of: bằng cách
Ví dụ: She tried to explain by means of sign language.
Cô ấy cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Ngoài ra còn có rất nhiều cấu trúc tiếng Anh thường gặp khác bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đi thi TOEIC để đạt được kết quả tốt nhất nhé! Chúc bạn chinh phục TOEIC thành công!

 

Nguồn: vnexpress


Bình luận bạn đọc

contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang