25 từ vựng tiếng Anh sử dụng diễn tả giọng nói

Tìm hiểu 25 từ vựng tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả giọng nói.
 

Giọng nói có rất nhiều ngữ điệu và sắc thái. Giống như trong tiếng Việt, tiếng Anh cũng có rất nhiều cách diễn tả lời nói của một người tùy vào tình huống và ngữ cảnh.
Dưới đây là bạn những từ vựng tiếng Anh liên quan đến giọng nói để các bạn hiểu sâu hơn nhé.

 

25 từ vựng tiếng Anh diễn tả giọng nói

 

1. Adenoidal – /ˈæd.ən.ɔɪdz/: giọng nói kiểu nghe như bịt mũi, nghẹt mũi
2. Appealing – /əˈpiː.lɪŋ/: giọng cầu khẩn, van lơn
3. Disembodied – /ˌdɪs.ɪm’bɒd.id/: giọng nói vô hình (của ai đó không thấy)
4. High-pitched – /ˌhaɪˈpɪtʃt/: giọng the thé, khó chịu
5. Monotonous – /məˈnɒt.ən.əs/: giọng đều đều gây buồn ngủ
6. Breathy – /ˈbreθ.i/ : giọng thều thào vừa nói vừa thở
7. Nasal – /ˈneɪ.zəl/: giọng mũi
8. Hoarse – /hɔːs/: giọng khàn (như bị viêm họng, bị khản cổ)
9. Husky – /ˈhʌs.ki/: giọng nói thấp, hấp dẫn
10. Matter-of-fact – /ˌmæt̬.ɚ.əvˈfækt/: giọng nói quả quyết, không cảm xúc
11. Dead – /ded/: giọng nói vô hồn ( như chết rồi)
12. Honeyed – /ˈhʌn.id/: giọng nói ngọt ngào, dễ nghe

 

tu vung tieng anh
Honeyed có nghĩa là giọng nói ngọt ngào, dễ nghe

 

13. Grating – /ˈɡreɪ.tɪŋ/: giọng nói chói tai, khó nghe
14. Brittle – /ˈbrɪt.l̩/: giọng nói run rẩy sắp khóc
15. Taut – /tɑːt/: giọng nói lo lắng, sợ hãi
16. Toneless– /ˈtəʊn.ləs/: giọng nói vô cảm
17. Wheezy – /wiːzi/: giọng khò khè, khó thở
18. Throaty – /ˈθrəʊ.ti/: giọng trầm khàn
19. Ringing – /rɪŋɪŋ/: giọng to, rõ, sáng như tiếng chuông
20. Tremulous – /ˈtrem.jʊ.ləs/: giọng run rẩy, ngập ngừng
21. Singsong – /ˈsɪŋ.sɒŋ/: giọng nói nghe như hát, du dương trầm bổng
22. Quiet – /ˈkwaɪət/: giọng nói nhỏ nhẹ
23. Rough – /rʌf/ : giọng cộc cằn, thô lỗ
24. Silvery – /ˈsɪl.vər.i/: giọng nói sáng, rõ ràng, dễ chịu
25. Penetrating – /ˈpen.ɪ.treɪ.tɪŋ/: giọng nói chói tai 

 

 

 tu vung tieng anh
Penetrating có nghĩa là giọng nói chói tai

 

Ví dụ:

– She has a singsong voice. (Cô có một giọng nói ngân nga).
– In a tremulous voice she whispered: “Who are you?” (Bằng một giọng nói run rẩy sợ hãi cô thì thầm: “Các bạn là ai?”)
– Because you’ve been smoking too much, you have a wheeze voice like that. (Vì bạn hút thuốc nhiều quá nên bạn có giọng nói khò khè như thế).
– She has a very penetrating voice. (Cô ấy có giọng nói rất chói tai).
Hãy thường xuyên áp dụng những từ vựng trên vào giao tiếp hằng ngày để đạt kết quả cao trong việc học tiếng Anh nhé! Nguồn: diendantienganh

>> 6 từ vựng đẹp nhất trong tiếng anh

>> 10 lời tỏ tình ngọt lịm bằng tiếng anh
 

Nguồn: diendantienganhBình luận bạn đọc

contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang