Cập nhật: 21/08/2014 04:08:17. By Admin

Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt
"Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo...

Cập nhật: 21/08/2014 04:08:24. By Admin

Lá thư từ thiên đường
Vào một lúc nào đó bạn sẽ có thể lại yêu ai đấy theo cách mà bạn đã yêu người đấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể yêu người ấy như bạn đã yêu.

Cập nhật: 21/08/2014 04:08:41. By Admin

Sự ra đời của một người mẹ
Tôi thường nghe nói, và giờ đây tôi biết đó là sự thật, rằng khi một phụ nữ sinh đứa con đầu tiên là có hai sự ra đời. Trước hết là sự ra đời của đứa trẻ, thứ đến là sự ra đời của bà mẹ...

Cập nhật: 21/08/2014 04:08:47. By Admin

Tình bạn và tình yêu
Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó, nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn.
contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang