Cập nhật: 22/08/2014 02:08:03. By Admin

Em gái Việt 'phá kỷ lục' anh trai, thành sinh viên trẻ nhất đại học Chapman
Andrew Võ, sinh viên gốc Việt từng trở thành sinh viên trẻ nhất được nhận vào Đại Học Chapman ba năm trước đây khi mới 15 tuổi, vừa bị giành mất kỷ lục này bởi chính em gái của mình, Kassidy Võ, 14 tuổi.
contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang