Những thành ngữ tiếng Anh với “heart”

Heart có nghĩa là trái tim, nhưng khi đứng ở trong những thành ngữ thì nó lại mang những nghĩa khác. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Những ý nghĩa của từ "heart" thông qua các câu thành ngữ tiếng Anh, biết thêm được những câu thành ngữ và ý nghĩa của chúng để không bị bối rối khi nghe những câu nói này nhé!
 

1. Pour one’s heart out to someone
 

Câu này có nghĩa là: dốc bầu tâm sự (tâm sự hết với ai đó).

Ví dụ như câu: You should poor your heart out to someone (Bạn nên dốc bầu tâm sự với ai đó).

 


Dốc bầu tâm sự

 

2. Cross one’s heart (and hope to die)

 

Câu thành ngữ tiếng Anh này có nghĩa là: thề, hứa một cách thật lòng.

Ví dụ như câu: I didn’t drink that wine – cross my heart and hope to die (Tôi thề là tôi đã không uống ly rượu đó).

 


Thề, hứa thật lòng

 

3. From the bottom of one’s heart

 

Câu thành ngữ này có nghĩa là: từ sâu tận đáy lòng.

Ví dụ như: You saved my life. Thank you from bottom of my heart (Bạn đã cứu sống tôi. Từ tận đáy lòng, cảm ơn bạn).

 


Từ sâu tận đáy lòng

 

4. Have a heart of stone

 

Câu này có nghĩa là: có trái tim sắt đá, nhẫn tâm.

Ví dụ như: You have a heart of stone (Bạn có trái tim sắt đá).

 


Trái tim sắt đá

 

5. One’s heart misses a beat

 

Câu này có nghĩa: ngạc nhiên, phấn khích, sợ hãi đến mức trái tim như lỡ mất một nhịp.

Ví dụ như câu: My heart missed a beat when I heard her say “I do” (Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp khi nghe cô ấy nói đồng ý).

 


Ngạc nhiên, phấn khích, sợ hãi

 

6. With all one’s heart (and soul)

 

Câu này có nghĩa là: nhiệt thành bằng cả trái tim và tâm hồn.

Ví dụ nhưu câu: She sang with all her heart and soul (Cô ấy hát bằng cả trái tim và tâm hồn).

 


Nhiệt thành


Trên đây là những câu thành ngữ tiếng Anh với heart, mong rằng chúng có thể giúp bạn hiểu hơn về các câu thành ngữ tiếng Anh.
 

>> Những thành ngữ tiếng anh thông dụng phần 1 

>> Những thành ngữ tiếng anh thông dụng phần 2

>> Những thành ngữ tiếng anh thông dụng phần 3

Nguồn: vnexpress


Bình luận bạn đọc

contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang