Những thành ngữ tiếng anh thông dụng phần 1

Những câu thành ngữ tiếng anh phổ biến bạn nên biết

Dưới đây là những câu thành ngữ tiếng anh và  ý nghĩa của nó, bạn hãy khám phá chúng nhé!

 

Fire is a good servant but a bad master

 

Đừng đùa với lửa
 

The grass is always greener on the other side of the fence

 

Đứng núi này trông núi nọ
 

When in the Rome, do as the Romans do

 

Nhập gia tùy tục
 


Ở nhà nào thì hãy theo phong phục của nhà ấy nhé (Nguồn: veenaaramani)
 

Old friends and old wine are best

 

Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon
 

A picture is worth a thousand words

 

Nói có sách, mách có chứng
 

Actions speak louder than words

 

Làm hay hơn nói
 

Behind every great man, there is a great woman

 

Thuận vợ thuận chồng tát biểm Đông cũng cạn
 

He who laughs today may weep tomorrow

 

Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười
 

Man proposes, God disposes

 

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 

One good turn deserves another

 

Ở hiền gặp lành
 

A rolling stone gathers no moss

 

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh/ Trăm hay không bằng tay quen
 

A miss is as good as a mile

 

Sai một ly đi một dặm
 

A flow will have an ebb

 

Sông có khúc, người có lúc
 

Diligence is the mother of good fortune

 

Có công mài sắt có ngày nên kim
 

Love is blind

 

Yêu nhau quá đỗi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười

 


Tình yêu thường khiến con người mù quáng (Nguồn: talksfriendite)

 

A bad compromise is better than a good lawsuit

 

Dĩ hòa vi quí
 

Great minds think alike

 

Chí lớn thường gặp nhau
 

You scratch my back and I’ll scratch yours

 

Có qua có lại mới toại lòng nhau
 

A good wife makes a good husband

 

Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng
 

Grasp all, lose all

 

Tham thì thâm
 


Đừng quá tham nếu bạn không muốn mất tất cả (Nguồn: messiahinfotech)

 

A blessing in disguise

 

Trong cái rủi có cái may
 

Where there’s life, there’s hope

 

Còn nước còn tát
 

Birds of a feather flock together

 

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 

Necessity is the mother of invention

 

Cái khó ló cái khôn
 

One scabby sheep is enough to spoil the whole flock

 

Can sâu làm rầu nồi canh

Với những thành ngữ thông dụng này sẽ giúp ích trong việc học tiếng anh của bạn.

Đừng quên theo dõi tapchisinhvien để biết thêm những thành ngữ hữu ích khác nhé!

>> Các thành ngữ thông dụng bằng tiếng Anh

 

Nguồn: apollo


Bình luận bạn đọc

contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang