Cập nhật: 21/08/2014 03:08:22. By Admin

Tâm sự của sinh viên đã trải qua thời đại học
Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm được ba năm. Trong bốn năm đại học, tôi có rất ít kỷ niệm với bạn bè, thầy cô, đến khi ra trường thì mọi thứ dường như trôi tuột.

Cập nhật: 21/08/2014 03:08:58. By Admin

Tâm sự đắng chát của sinh viên bán thân
Những sinh viên làm bán thân thường ăn mặc rất kín đáo. Chỉ khi nào đến nơi tập trung mới cởi bỏ y phục thường ngày và trở thành gái gọi ngay.
contact

Tạp chí Sinh viên

Thông tin liên hệ:
Điện thoại:
0919.050.560 - 0915.096.396
Email: info@tapchisinhvien.vn
Len dau trang